Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. If you put it in a teapot, it becomes the teapot, you put water in a bottle, it becomes the bottle. Now water can crash and it can flow. Be water, my friend.

- Bruce Lee

Gruppbeskrivning

BARN

Självförsvar/kickboxning för barn 7-12år. 

Non Classical Gung Fu

Här är det fokus på att ha roligt i första hand. Vår erfarenhet är att barn behöver röra på sig mycket mer. Vi har valt att kalla vår barnträning för självförsvar med kickboxning av enkelhetens skull för att vi mixar runt med tekniker från JKD, Kickboxning och Jun Fan Gung Fu.  Hos oss lär de sig inte bara diciplin och respekt för andra. De lär sig självdisciplin i första hand. De får möjlighet att växa som människa och kunskap som de kan ta med sig senare i livet. Vi kallar de för våra små drakar för att enligt sägnerna så var Draken god. Precis som barn är ärliga av naturen så ser vi på dem som sägnen om drakens godhet. För oss är det inte viktigt hur duktig en elev är i tekniskt utförande. Det är absolut viktigast att de mår bra, har kul och att det gör sitt bästa.

Vi applicerar en positiv mentalitet på deltagarna i alla grupper, men lägger extra fokus hos barnen. Hos oss får de beröm om de genomför en teknik, även om den inte är korrekt utförd.  Detta gör vi i sann JKD anda – där vi ser till individens bästa.  På så vis stärker vi deras självkänsla och kan bygga upp deras självförtroende så att de VILL bli bättre.  Hos oss är avbytarbänken borttagen.  

Vi fokuserar mycket på ömsesidig respekt, ärlighet och moral/etik.
Vi går igenom vikten av att vara en bra kompis och att ställa upp för de som behöver hjälp.
Vi strävar efter perfektion i detta. Ett oerhört högt mål, vilket vi är mer än väl medvetna om. Alla kan få bli sin absolut bästa version av sig själva. Samtidigt som de tränar och lär sig självförsvar. Våra parövningar sker med noga övervakning av tränaren. 

Vi vill ge barnen bättre självkänsla, bättre självförtroende, bättre koordination och nya kompisar och ge de verktyg för livet. 
Även om vi är fullt medvetna om att graderingar är en oerhört bra morot för barnen för att känna att de utvecklas så har vi valt tillsvidare att inte ha graderingar som fokus. Vi tränar och har roligt tillsammans utan fokus på prestationen.

Vi har två grupper för barn; Nybörjare och Avancerad. Efter första terminen hos oss och genomförd “test” så flyttas barnen upp i avancerad nivå oavsett tidigare erfarenhet.

Vårt motto som genomsyrar all vår verksamhet är

– So that we may walk in peace

Ungdom

Ungdomsgruppen: Jun Fan Gung Fu/ Förberedande JKD 13-17 år.

Denna grupp är en förberedande Jeet Kune Do grupp. Här tittar vi på och jämför traditionell kampsport, kickboxning och  non classical gung fu. Där förståelsen för enkelheten ligger till grund för allt vi gör. Vi tränar på självförsvarstekniker från JKD, om än aningen snällare än för vuxengruppen. I tonåren är det ännu viktigare att knyta an till en positiv gemenskap. Det är här som tonåringarna söker bekräftelser och utforskar sin nyfikenhet. Därför vill vi ge dem en positiv vägriktning i livet.  Vi fokuserar mycket på ömsesidig respekt, ärlighet och moral/etik samtidigt som vi strävar efter att ge dem en bra och säker träning som ger de bättre fokus, ökat välbefinnande, bättre koordination och kondition.

Vi strävar efter perfektion i detta. Ett oerhört högt mål, vilket vi är mer än väl medvetna om. Men där vi inte tummar på regeln att bli alla kan få bli sitt absolut bästa jag, en bra medmänniska och vän. Samtidigt som de tränar och lär sig ett effektivt självförsvar. Alla parövningar sker med noga övervakning av tränaren. Då ungdomsgruppen i princip har samma teknikkrav som vuxna tränar dessa tillsammans men fördelat på ungdomar för sig och vuxna för sig. Detta då vuxna tränar på vissa tekniker som ungdomarna inte har i deras program. Tex viss form av vapenträning

 

Vuxna

UNDER REVIDERING

Förberedande Ted Wong Jeet Kune Do Vuxna 18+ år.

Introgruppen

Här introduceras du in i teknikutförande och korrekt terminologi i JKD. Efter en fullgjord termin sker ett kunskapstest för introduktionsgruppen. Vilket går till så att gruppens deltagare visar upp sina kunskaper enligt jkd principerna samt tekniskt utförande i de delar som ingår i förberedande teknikträningen. Uppfyller utövaren kraven som krävs för nästa grupp så flyttas de upp till fortsättningsgruppen. Detta skall EJ förväxlas med en gradering. Vi skiljer kunskapstest och gradering åt. Ett kunskapstest som för introgruppen är inte detsamma som en gradering där de får erhålla någon form av titel, färgemblem, flagga, bälte eller dylikt. Det är endast för att visa instruktören att de fått grepp och termer och utförande så pass att de klarar av att hänga med i ett högre tempo.  En gradering är enligt oss INTE ett tecken på hur duktig utövaren är. Det är endast en fingervisning på hur mycket utövaren lärt sig så att instruktören vet var fokus skall vara i dennes personliga utveckling. Samtidigt som vi anser att det är en hyllning för utövarens dedikering, och förståelse för arten.  Vuxna och ungdomar tränar tillsammans, men vanligtvis i två separata grupper. Då ungdomsgruppen i princip har samma teknikkrav som vuxna tränar dessa tillsammans men fördelat på ungdomar för sig och vuxna för sig. Detta då vuxna tränar på vissa tekniker som ungdomarna inte har i deras program. Tex viss form av vapenträning.


Jkd fortsättningsgrupp

För dig som tränat ett tag hos oss. 
Minimum krav för denna grupp är att ha genomgått vår introduktionsgrupp och klarat terminstest för uppflytt till JKD fortsättningsgrupp ( aka JKD Forts.)
Det är från JKD vuxna fortsättningsgrupp som varje medlem har möjlighet att bli graderad i JKD. 

Varför då?

En jkd nybörjare är en titel som är hedersvärd, Hos oss är en nybörjare någon som är införstådd i den kunskapsnivå som denne uppnått.
Ingen skulle dra på sig ett brunt bälte och säga – jag kan karate som aldrig tränat Karate. Likväl kan ingen säga jag är en jkd nybörjare, utan att veta vad den pratar om.

För det är hos oss samma sak som att säga – jag har brunt bälte. Därför KAN vi jämföra en jkd nybörjare med ett brunbälte inom de traditionella arterna av kampkonst. Historiskt sett var ett svartbälte i karate en sk. kvalificerad nybörjare. 
En svartbältare är någon som uppnått kunskap om vad den gör, vart den är på väg och har en djupare förståelse för resan dit. Det är först vid svart bälte som resan börjar på riktigt.
En person som precis börjat, har ingen titel alls. Ingen grad, den är en tom kunskapsbank. 
Den tomheten fylls med kunskap och med tiden kan individen börja skala bort saker och behålla enkelheten. 
Det kräver en djupare förståelse. Därav får ingen kalla sig nybörjare före den erhållit sin grad hos oss. 
En grad i JKD får medlemmen genom sin dedikering, kunskap och många andra delar som tillkännages när det är dags för den enskilde individen.
Målet är att du med tiden trots din kunskap går tillbaka till att vara en tom kunskapsbank.
Där vi går från att reagera till att agera. Där rörelsen sker utan tanke. Där vi är i nuet.

 

Boxfit: Föräldragruppen

Denna grupp kallas även för föräldragruppen.
Ju äldre vi blir, desto viktigare är det att vi tar hand om oss själva. Vi tränar för en bättre hälsa och välmående och för att få bli äldre.  Detta är ett svettigt pass med mycket glädje i fokus. Passet är uppbyggt av kampsportsinspirerade kombinationer tillsammans med konditionsträning och styrketräning. 
Vi mixar ihop detta i ett antal olika stationer i en cirkel ( stationsträning) och tränar vanligtvis i par.
Varje station är vanligtvis uppbyggt på tid och vi förflyttar oss medsols runt i cirkeln.
Här är det inte helt ovanligt att instruktören tränar tillsammans med gruppen. 
Tillsammans har vi kul och tränar hårt efter vår egen förmåga. 

Medelhög belastning. 

Inga förkunskaper krävs.
Vi lär dig det du behöver för varje övning. 


So that we may walk in peace

Inspiration

Ted Wong och Stefan Nikander: Fokuseringshandske

Connect with us