Knowing is not enough, we must apply.
Willing is not enough, we must do.
– Bruce Lee

SCANDINAVIAN JUN FAN JKD ALLIANCE - RANKING

 

Jun Fan Gung Fu är vårt förberedande JKD program. Vi anser att för att en individ ska kunna ha en fördjupad förståelse för enkelheten i JKD så lär vi ut vår version av non classical gung fu, vilket härstammar från Jun Fan Gung Fu. Det system som Bruce Lee lärde ut i Seattle och Oakland. Vi gör det av två orsaker. Dels för det har en viktig historisk innebörd, men också för att få en grundläggande och ingående förståelse för JKD så som Ted Wong lär ut den.
När en elev uppnått kraven för dessa grader är denne nu på sin resa att få bli graderat i JKD.

Scandinavian Jun Fan Jeet Kune Do Alliance graderingsprogram har 5 Faser.

Fas 1: Barn
Fas 2: Ungdom
Fas 3: Vuxna (Introduktionsprogram) har ingen ranking.
Fas 4: Vuxna Forts
Fas 5: De första JKD graderna 

Fas 1: Barn

Beginner member
Intermediate member
Advanced member

Barnen graderas i Jun Fan Gung fu som är en förberedande Jeet Kune Do träning. 

Fas 2: Ungdomsverksamheten
Beginner member
Intermediate member
Advanced member

Ungdomarna graderas i Jun Fan Gung fu som är en förberedande Jeet Kune Do träning. 

Fas 3: Vuxna Introduktion
Endast introduktionstest gäller i fas 3.

Fas 4: Vuxna fortsättning

Beginner member
Intermediate member
Advanced member

Fas 5: JKD Elevgrader

JKD Elevgrader – Dessa är de första nivåerna i JKD i vår skola. 

Beginner student
Intermediate student
Advanced student

Det som i stora drag skiljer oss från alla andra kampsporter/självförsvarssystem är att hos oss får eleven inte kalla sig för nybörjare innan dess att den har uppnått graden för detta.  Hos oss är det en nivå som tilldelas eleven när denne förtjänat sin nivå. Detsamma gäller för de övriga två nivåerna. De elever som uppnår någon av dessa har i och med tilldelning av ranking även blivit accepterad som JKD STUDENT. Vi anser att varje träning är ett prov på medlemmens dedikering, kunskap, moral och etik. Därför ser vi varje träning som ett test för att se individens kunskap och utveckling. 
Varje grad tilldelas eleven genom tekniskt kunnande, hängivenhet, hjälpsamhet, personlig mognad. Det är en symbol för att tillkännage medlemmens engagemang likväl som tekniskt kunnande. Dessa 3 graderna är relativt normalt förekommande hos de olika JKD skolorna.

Tiden det tar att uppnå en grad skiljer sig då det sker helt individuellt och då vi inte har ett specifikt graderingstillfälle kan en gradering ske precis när som helst där instruktören finner det lämpligt att hedra en deltagare med dennes ranking.

Ansvarig tränare/instruktör för en workshop/fillial är någon som genomgått alla nivåer i  och nu gett sig in på instruktörssatsning och uppnått nivå Alliance Educator.

Level 1: ALLIANCE INSTRUCTOR PROGRAM

Level 1 är alliansinstruktörsgraderna: Alliance Apprentice , Alliance Advisor Instructor, Alliance Consultant Instructor, Alliance Educator Instructor. 

För att bli instruktör hos oss ska du först ha erhållit certifikat som Allians instruktör vilket är första stegen mot att bli en fullvärdig instruktör i vår organisation.
Dessa grader är Alliance Apprentice, Alliance Advisor, Alliance Consultant och Alliance Educator

Ingen får uppnå någon instruktörsgrad utan att först ha tagit sig igenom fas 4 och 5.

Alliance Apprentice

Medlemmen som startar denna process är antagen som lärling på prov till dess att de uppnår status (Alliance advisor) och kan ses som en form av praktikplats där de får gå bredvid en instruktör som kommer fungera som dennes mentor.  Denna prövotid innebär att lärlingen tar anteckningar och deltar aktivt på de pass som instruktören undervisar. Lärlingen kommer få ta del av teknisk kunskap, mental träning och andegogisk förmåga ( konsten att lära ut till vuxna samt pedagogisk förmåga ( konsten att lära ut till barn). Där en apprentice agerar som en medhjälpare till en rutinerad instruktör. Där lärlingen får stå bredvid och lära sig hur vi undervisar i vår skola. Vad vi säger och när vi säger det. 

När lärlingen sedan får klartecken från sin mentor kan lärlingen aktivt hjälpa till att träna andra tillsammans med sin mentor. Innan dess gäller Watch n Learn principen.  Klartecken ges individuellt och det är helt och hållet avgörande utifrån utövaren själv hur lång tid detta kommer ta. Det har ingen som helst betydelse vilken tidigare bakgrund och nivå någon har när denne påbörjar apprentice program. Det finns dock vissa andra kriterier vi tittar på när vi analyserar ifall någon skall bli tillfrågad eller inte. Blir en elev tillfrågad och accepterar skall detta inte ses som någon form av ranking utan innebär  endast att genomgå lärlingsprogrammet vid sidan av sin ordinarie träning hos oss. 

 För att ta sig till graden alliance advisor krävs ett engagemang utöver det vanliga. Syftet med Alliance Apprentice är att du som blivit tillfrågad att vara lärling, skall utbildas till att bli instruktör och en dag kunna starta en workshop i vår regi.

Alliance Advisor

Är den första instruktörsgraden inom alliansen. De individer som uppnått denna rank undervisar i fas 1-4 på moderklubben.
De har endast rätt att gradera upp en elev inom fas 1 (barn).

De som uppnår denna nivå undervisar i egna grupper som de ansvarar för (barngrupper). De strävar alltid att föregå med gott exempel både på och utanför träningen. Nu börjar instruktören att ha en djupare förståelse för teknik, metodik och filosofi.

Ett av kraven för denna instruktörsnivå är att de skall också vara exemplariska föredömen för sina medlemmar i workshopen och goda representanter för verksamheten i helhet. 
De deltar dessutom som assisterande partner vid graderingar inom fas 2-4 (ungdom & vuxna- jun fan) och som assistent i förberedelserna för gradering i fas 5 (vuxna JKDGRADERNA).

Alliance Consultant
Detta är den andra instruktörsnivån inom alliansen. Dessa instruktörer undervisar även de i fas 1-4 . De som uppnår denna nivå ansvarar för egna barn och ungdomsgrupper. De kan endast gradera upp elever inom fas 1 (barn) och  fas 2 (ungdom)

De deltar dessutom som assisterande partner vid graderingar inom fas 4 (vuxna- jun fan) och som assistent i förberedelserna för gradering i fas 5 (vuxna JKDGRADERNA) samt Level 1  ( alliance advisor)

Alliance Educator

Detta är den tredje instruktörsnivån inom alliansen. Dessa instruktörer kan gradera upp en elev inom Fas 1-4 (Barn, Ungdom & Vuxna Jun Fan) . 
De deltar aktivt som assistent vid gradering av fas 5 samt deltar som träningspartner vid ranking av  Level 1 Instruktörer (Alliance Advisor och Alliance Consultat).

När en Alliansinstruktör väljer att ta steget att helt på egen hand bedriva verksamhet fullt ut i vår regi kommer denne ansöka om tillåtelse och när denna process är godkänd kommer individen att ingå i FULL INSTRUCTOR PROGRAM. 

Level 2: Full Instructor Program

Detta program kallar vi Level 2 och består av 6 ranking nivåer inom full instructor program. Dessa har en högre rang då kravnivån för dessa är högre än Level 1 instruktörer. De har en gedigen kunskap och erfarenhet och är en stor tillgång till moderklubben/huvudklubben och kärngruppen  – NUCLEUS COUNSEL.

Detta var alltså hela verksamheten som Rickard Ankarsund bedriver, från de små barnen till instruktörer. Målet blir nu att utbilda instruktörer inom Level 1. Dessa kommer sedan att kunna driva sina verksamheter (workshop).  JKD graderna (Fas 5) kan endast godkännas av en Level 2 Instruktör i JFJKD/TW JKD instruktörslinje/ skola.

Varför detta upplägg?

En nybörjare hos oss är en specifik är en titel som är hedersvärd, Det innebär att du måste kvalificera dig för att nå titeln nybörjare. 
Hos oss är en nybörjare någon som är införstådd i den kunskapsnivå som den uppnått. Du blir alltså inte per automatik en nybörjare när du kommer till vår verksamhet.  Ingen som aldrig tränat karate skulle dra på sig ett svart bälte bälte och säga – jag kan karate. Likväl kan egentligen ingen säga jag är en JKD nybörjare, utan att veta vad den pratar om. 

En utövare som har  svartbälte i de traditionella stilarna är någon som uppnått kunskap om vad den gör,  har en god kunskap om vart den är på väg och har en djupare förståelse för resan dit. Det är först vid svart bälte som resan börjar på riktigt.
En person som precis börjat, har ingen titel alls. Ingen grad, den är en tom kunskapsbank. 
Den tomheten fylls med kunskap och med tiden kan individen börja skala bort saker och behålla enkelheten. 
Det kräver en djupare förståelse. Därav får ingen kalla sig nybörjare före den erhållit sin grad hos oss. 

En grad i JKD tilldelas medlemmar genom sin dedikering, kunskap, tekniskt utförande och personliga attribut som moral, etik och andra aspekter som vi också tar i beaktande,,  som tillkännages när det är dags för den enskilde individen. Även Bruce Lee var väldigt selektiv med vem som fick träna under honom.
Han visste att hans kändisskap skulle locka människor att söka sig till honom. 
Det var därför han höll alla sina skolor privata, där du endast kunde bli medlem genom rekommendation av någon annan medlem och efter att ha klarat av och blivit godkänd i en personlig intervju av Bruce Lee. 

Detta är en tradition som flera av 1a generationens instruktörer valt att fortsätta. Så för att hedra hans minne om att vara selektiv har de flesta instruktörer i 1a och 2a generationen valt att vara selektiv med vem som får bli förknippad med varje specifik lineage. Vi har därför valt att ha fas 1-4 som Jun Fan Gung Fu där varje person ses som någon tränar på bland annat jkd tekniker, medan någon som är i fas 5, utövar  TW JKD. 

Ted Wong Jeet Kune Do

Vårt Jun Fan program kan liknas med högstadiet/ gymnasium medan TW JKD programmet  kan liknas med högskolestudier.  JFGF är tekniker som lärdes i huvudsak ut i Seattle och Oakland. Det är i LA som Bruce på riktigt skapade det vi idag känner till som JKD genom Ted Wongs lärdomar.
Den medlem som har genomgått gradering till avancerad i JFGF kan över tid bli graderad i TW JKD när instruktören finner det lämpligt. 


Det finns två sätt att nå detta inom vår verksamhet under Scandinavian Jun Fan Jeet Kune Do Alliance. 

1: Gradera sig igenom Jun Fan Gung Fu programmet ( Beginner member, Intermediate member, Advanced member). Vilket är den förberedande jkd verksamheten.

 Att uppnå någon av de 3 graderna (Beginner student, Intermediate Student och  Advanced Student) i TW JKD innebär att individen som gör detta blir antagen i Ted Wong JKD “familjen”. Det är ytterst få förunnat och är inget som vi tar lättsamt på. 
Enligt oss är det en ära och ett bevis på att individen är en bra medmänniska med stort hjärta, som är dedikerad till arten och i sin helhet är en god representant för JKD i sin helhet och TW JKD i synnerhet.

2: Lärlingsprogrammet för alliansinstruktör och Full instructor program. Här blir du tillfrågade om vill delta i programmet. Mer info kring detta ges till den som det berör.