Jeet Kune Do Seminarier

I dagsläget har vi inga planerade seminarier i Jeet Kune Do.