Vi arrangerar halvdags och endagstillfällen i JFJKD och TWJKD  samt öppna och stängda workshops i samarbete med Scandinavian Jun Fan JKD Alliance och Sifu Rickard Ankarsund. 

Kortfattat är en workshop som en kortare form av seminarie. Vanligtvis sker en fördjupning inom något specifikt område som tex; Fotarbete, Five ways of attack, punching & kicking, mittsteknik, Trapping, Grappling, Stickfighting osv

Tempot är relativt lugnt till skillnad från seminarier som oftast har lite högre tempo och är mer heltäckande medan workshops med sifu Rickard är mer av en fördjupning än övergripande. 
Vår basic to intermediate tex passar alla oavsett bakgrund medan de flesta andra inriktade workshops kräver en viss erfarenhet från JKD sedan tidigare. Men alla är välkomna att anmäla sig oavsett om inget annat står i beskrivningen. Tekniskt innehåll varierar baserat på kunskapsnivå som krävs för aktuella tillfället.
Med det sagt så kommer även den oerfarne som kommer för att lära sig lite JKD på en workshop att gå därifrån med en härlig erfarenhet och nyförvärvad kunskap.

Inplanerade workshops 2022

JKD stickfighting & applications

Stockholm
Den 10 December genomför vi en workshop i JKD Stickfighting och grundläggande applikationer

JKD Stickfighting - Workshop-poster_sifu_RickardAnkarsund Dec 2022_01