Prislistan

Träningsavgift

Ungdomsgrupp (utomhus):

900 SEK/ Termin

12 – 15 år

Vuxna JKD Intro (utomhus)

1400 SEK / Termin 

från 16 år

Vuxna JKD Forts. (utomhus)

1600 SEK / Termin 

från 16 år

Boxfit (utomhus): 

850SEK / Termin  

Boxercise
Lanseras inom kort

Medlemsavgift 

I medlemskap hos oss ingår bland annat:

Exklusiva förmåner i klubbshopen.

Förmånliga rabatter på dag/helgkurser som anordnas av klubben. 

Minst en workhop per termin med ett specifikt tema som är gratis för våra medlemmar. 

 

Kalenderår: 
250 SEK 
Gäller för hela året. 

Hösttermin: 
150 SEK 
Gäller endast för höstterminen.  

Stödmedlem: 
150 SEK / kalenderår
 
Kontakta oss för mer detaljer kring stödmedlemskap:  
jkdacademy @ jkdalliance.com 

Övrig prisinformation

Betala per tillfälle:
150 SEK (betalning sker via swisch på plats).

Boka personlig träning (PT-pass) i JKD:

jkdacademy@jkdalliance.com

Vänligen märk ditt mail med:  Boka PT-Pass JKD

Privat träning:
Endast möjligt för assisterande instruktörer till instruktörer.

Kampanj VT 2023:

Är du nöjd med träningen hos oss? 
Bjud in 2 vänner som börjar träna med oss och vi bjuder på halva din träningsavgift.
Kontakta din instruktör för mer information.

Sista betalningsdatum för VT 2024 är den 31/1 (för gamla medlemmar). Kontakta din instruktör
för mer information gällande betalningen.
 

Klubbregler

Du hittar våra klubbregler här.

Begränsat antal deltagare
per grupp

Föranmälan krävs. Vi tillämpar kö-system för våra träningsgrupper.
Här anmäler du dig till vår verksamhet.