Ranking inom Scandinavian JKD ALLIANCE

Fas 1: Barnverksamhetens graderingssystem har 3 nivåer och graderingar sker genom tilldelning av rankingsnivå.

Nybörjare nivå
Medium nivå
Avancerad nivå

Barnen graderas i Jun Fan Gung fu som är en förberedande Jeet Kune Do träning. En elev som nått Avancerad nivå kan vid inträde i ungdomsgruppen testa för nybörjare i JKD.

Fas 2: Ungdomsverksamheten –  Har ett rankingsystem som tilldelas vid antagning i Fas 4.
Nybörjare nivå
Medium nivå
Avancerad nivå

Med andra ord kan en ungdom träna i ungdomsgruppen ( Fas 2) men förflyttas upp till (fas 4) och erhålla gradering i JKD. 

Fas 3: Vuxenverksamheten – Ranking sker först vid antagning/tilldelning av fas 4.

Fas 4: JKD Elevgrader – Dessa är de första nivåerna i JKD i vår skola. 

Nybörjare nivå
Medium nivå
Avancerad niv 

Det som i stora drag skiljer oss från alla andra kampsporter/självförsvarssystem är att hos oss får eleven inte kalla sig för nybörjare innan dess att den har uppnått graden för detta.  Hos oss är det en nivå som tilldelas eleven när denne förtjänat sin nivå. Detsamma gäller för de övriga två nivåerna. De elever som uppnår någon av dessa har i och med tilldelning av ranking även blivit accepterad som JKD STUDENT. Vi anser att varje träning är ett prov på medlemmens dedikering, kunskap, moral och etik. Därför ser vi varje träning som ett test för att se individens kunskap och utveckling. 
Varje grad tilldelas eleven genom tekniskt kunnande, hängivenhet, hjälpsamhet, personlig mognad. Det är en symbol för att tillkännage medlemmens engagemang likväl som tekniskt kunnande. De första 3 graderna är relativt normalt förekommande hos de olika JKD skolorna.

Tiden det tar att uppnå en grad skiljer sig då det sker helt individuellt och då vi inte har ett specifikt graderingstillfälle kan en gradering ske precis när som helst där instruktören finner det lämpligt att hedra en deltagare min dennes ranking. Ansvarig tränare/instruktör för en workshop/fillial är någon som genomgått alla nivåer i fas 4 och nu gett sig in på instruktörssatsning och uppnått som lägst nivå Alliance advisor.

Level 1: ALLIANCE INSTRUCTOR PROGRAM

Level 1 är alliansinstruktörsgraderna: Alliance Apprentice , Alliance Advisor Instructor, Alliance Consultant Instructor, Alliance Educator Instructor. 

För att bli instruktör hos oss skall man först ha erhållit certifikat som Allians instruktör vilket är första stegen mot att bli en fullvärdig instruktör i vår organisation.
Dessa grader är Alliance Apprentice, Alliance Advisor, Alliance Consultant och Alliance Educator. För att erhålla ett certifikat i alliansen kräver vi deltagande, kunnande och instruering för barn och ungdomsverksamheten. Ingen får uppnå någon instruktörsgrad i fas 6 utan att först ha tagit sig igenom fas 5.

Alliance Apprentice

Medlemmen som startar denna process är antagen som lärling på prov till dess att de uppnår status (Alliance advisor) och kan ses som en form av praktikplats där de får gå bredvid en instruktör som kommer fungera som dennes mentor.  Denna prövotid kan liknas med att du visar dig själv värdig att få ta del av de som lärs ut, i allt från teknisk kunskap, till mental träning och pedagogik.

När denne får klartecken från sin mentor kan personen aktivt hjälpa till att träna andra tillsammans med sin mentor. Klartecken ges individuellt och det är helt och hållet avgörande utifrån utövaren själv hur lång tid detta kommer ta. Det har ingen som helst betydelse vilken tidigare bakgrund och nivå någon har. För att ta sig till graden alliance advisor krävs ett engagemang utöver det vanliga. Syftet med Alliance Apprentice är att du som blivit tillfrågad att vara lärling, skall utbildas till att bli instruktör och en dag kunna starta en workshop i vår regi.

Alliance Advisor

Är den första instruktörsgraden inom alliansen. De individer som uppnått denna rank undervisar i fas 1-4 i en workshop alternativt på moderklubben. Vanligtvis har de egna grupper de undervisar i och strävar alltid att föregå med gott exempel både på och utanför träningen. Det är ganska vanligt att dessa instruktörer startar upp en egen workshop för att bygga sin egen verksamhet och på så vis bli bättre utövare och utvecklas som ledare.

Efter 1 år som aktiv instruktör för en workshop alternativt har egna pass på moderklubben har instruktören möjlighet att delta i och godkänna graderingar för fas 2. Vidare deltar instruktören aktivt på seminarier och interna utbildningstillfällen.

Alliance Consultant

Denna instruktörs nivå är det samma som en Alliance Advisor med skillnaden att man driver egna workshops i Fas 1-4 och har en djupare förståelse för teknik, metodik och filosofi. Man skall också vara exemplariska föredömen för sina medlemmar i workshopen och goda representanter för verksamheten i helhet. De deltar aktivt på seminarier och interna utbildningstillfällen. Samt assisterar vid gradering till fas 4.

Alliance Educator

I denna nivå gäller samma som för Alliance Consultant och har dessutom påbörjat sin resa inom Full INSTRUCTOR PROGRAM.
Samt assisterar vid gradering till fas 4.

När en Alliansinstruktör väljer att ta steget att helt på egen hand bedriva verksamhet fullt ut i vår regi kommer denne ansöka om tillåtelse och när denna process är godkänd kommer individen att ingå i FULL INSTRUCTOR PROGRAM. 

Level 2: Full Instructor Program

Detta program kallar vi Level 2 och består av 6 ranking nivåer inom full instructor program. Dessa har en högre rang då kravnivån för dessa är högre än Level 1 instruktörer. De har en gedigen kunskap och erfarenhet och är en stor tillgång till moderklubben/huvudklubben och kärngruppen  – NUCLEUS COUNSEL.

Detta var alltså hela verksamheten som Rickard Ankarsund bedriver, från de små barnen till instruktörer. Målet blir nu att utbilda  instruktörer inom Level 1. Dessa kommer sedan att kunna driva sina verksamheter (workshop) och kan endast gradera upp någon inom fas 2.  JKD graderna (Fas 4) kan endast godkännas av en Level 2 Instruktör i JFJKD/TW JKD instruktörslinje/ skola.

Connect with us