Womens Selfdefence

För tjejer från 15 år.

En bra kurs i självförsvar lär dig försvara dig från grepp, strypningar, slag, spark och diverse vapen. 
En riktigt bra kurs lär er vad ni kan göra med små enkla medel, ett skarpt sinne och lite jävlar anamma. 
En fantastiskt bra kurs lär er att aldrig behöva använda det.

         – Rickard Ankarsund

Streetsmart selfprotection program för kvinnor bygger på fyra nivåer.

 

Level 1 A: Lär dig att agera streetsmart och få grundläggande kunskap och tekniker för att optimera din förmåga att försvara dig.  Vi lär här ut grunder i slag, spark och vapenteknik och konceptet; Moraliska trappan samt börjar titta på olika scenarion där dina kunskaper sätts på prov.

Level 1 B: Vi går djupare in i mindset, teknikträning, scenarioträning och applicering av teknik, samt tittar på koncept som;  SAFE – metoden, Water n whip, simplicity,    

Level 2:  Vidareutveckling av tekniker som slag, spark, armbågar och knän samt försvar mot/med diverse tillhyggen/vapen och fördjupning inom olika försvar mot grepp, nedtagningar mm.  Hos oss måste du genomgått vår Level 1 A och Level 1 B för att kunna deltaga i denna kurs.

Level 3: Hur gör du för att ta dig ur grepp i händer/armar, kläder osv? Vad är viktigt att tänka på när du blir attackerad av en fysiskt större och starkare individ än du själv. Vilka fördelar har du och vad är viktigt att tänka på? 
 För att kunna deltaga i denna kurs skall deltagaren genomfört Level 1 A,  B samt Level 2 hos oss.

Level 4: Knyter ihop säcken från de tre tidigare kurstillfällena och lägger till en bredare arsenal av tekniker. Vi analyserar svagheter och styrkor och testar på vår kunskap i scenarion för att få en känsla över kunskaperna som uppnåtts. För att kunna deltaga i kurs 4 skall deltagaren ha genomfört alla  föregående kurserna hos oss för att kunna tillgodose det vi lär ut.

Programmet följer en sann JKD anda, med riktlinjerna enkelt, direkt och effektivt. 

För mer info/intresseanmälan, skick ett mail till oss på:  info@jkdalliance.com


Planerade workshops 2023