Seminarier

Streetsmart Selfdefence Program

Planerad helgkurs: VT 2021

– En bra kurs i självförsvar lär dig försvara dig från grepp, strypningar, slag, spark och diverse vapen. 
– En riktigt bra kurs lär er vad ni kan göra med små enkla medel, ett skarpt sinne och lite jävlar anamma. 
– En fantastiskt bra kurs lär er att aldrig behöva använda det.

Streetsmart selfdefence program för kvinnor bygger på 4 kurstillfällen.

 

Kurs 1: Lär dig att agera streetsmart och få grundläggande kunskap och tekniker för att optimera din förmåga att försvara dig.  Vi lär här ut grunder i slag, spark och vapenteknik i syfte att skydda dig och dina närstående. 

Kurs 2:  Vidareutveckling av tekniker som slag, spark, armbågar och knän samt försvar mot/med diverse tillhyggen/vapen. Hos oss måste du genomgått vår kurs 1 innan du får deltaga på kurs 2.

Kurs 3: Hur gör du för att ta dig ur grepp i händer/armar, kläder osv? Vad är viktigt att tänka på när du blir attackerad av en fysiskt större och starkare individ än du själv. Vilka fördelar har du och vad är viktigt att tänka på? 
Detta går vi igenom i kurs 3. För att kunna deltaga i denna kurs skall deltagaren genomfört både kurs 1 och 2 hos oss.

Kurs 4: Knyter ihop säcken från de 3 tidigare kurstillfällena och lägger till en bredare arsenal av tekniker. Vi analyserar svagheter och styrkor och testar på vår kunskap i scenarion för att få en känsla över kunskaperna som uppnåtts. För att kunna deltaga i kurs 4 skall deltagaren ha genomfört de 3 tidigare kurserna hos oss för att kunna tillgodose det vi lär ut.

Programmet följer en sann JKD anda, med riktlinjerna enkelt, direkt, oklassiskt och effektivt. 

För mer info/intresseanmälan, skick ett mail till oss på:  info@jkdalliance.com