Vad är JKD?

JKD är förkortning för Jeet Kune Do. En självförsvarsmetod som grundades mellan 1968 -1973 av Bruce Lee. Namnet Jeet Kune Do är kantonesiska och betyder – Det stoppande slagets väg.
Namnets ursprung kommer från västerländsk fäktning  Där det närmaste vapnet (hand/fot) används till det närmaste målet med syftet att genskjuta en attack och därmed stoppa den från att skada en själv.
Det florerar rätt mycket felaktig information på nätet om vad JKD är för något.

En del hävdar att det inte är ett system alls, utan en filosofisk syn på kamp, andra att det är ett ihop plock av 30 tal olika kamparter. Det finns även de som hävdar att JKD är vad du själv gör det till.
På sätt och vis, har alla rätt, men samtidigt har alla fel.
Lite flummigt uttryckt så lär vi oss genom fysiskt träning att få bättre kontroll om oss själva både fysiskt och mentalt och därmed kunna frigöra våra egna negativa tankebanor. Något som sifu Rickard personligen har fått nytta av många gånger i sitt liv.

Sifu Rickard brukar ibland säga;
En attack behöver inte komma i form av något yttre hot i form av våld, utan det kan likväl vara våra egna inre negativa tankar och känslor och upplevelser såväl som utifrån. Principerna som ligger bakom effektiviteten i arten är lika applicerbara för våra egna tankar och känslor som för att lära sig att fysiskt klara sig helskinnad från en våldsam situation.

Bruce Lee själv, kallade det ofta: Towards personal liberation. Där varje teknik som vi tränar är ett sätt att uttrycka oss så ärligt vi kan genom att använda våra kroppar som verktyg. Vi vet att det kan låta lite flummigt när vi pratar om detta, men precis lika rakt och effektivt som JKD faktiskt är kan vi säga att JKD är en livsstil, ett supereffektivt självförsvarssystem, en personlig resa genom en säker, rolig och hälsosam träning, Det är enkelt, direkt och funktionellt. JKD är för varje individ vad den individen vill att det ska ha för innebörd för sig själv.

Vissa vill träna hos oss just för att det är Bruce Lee´s kampart, andra för att de gillar konceptet av enkelheten, vissa för att det är en utvecklande art inte bara fysiskt men så även psykiskt och filosofiskt. Men framförallt tränar de flesta hos oss för att det är kul att vi har en familjär stämning där du blir sedd, hörd, och uppskattad samtidigt som det är generellt sett rätt annorlunda mot allt annan typ av självförsvarsträning som finns. JKD har inte några starka tradionella band och inga formella dräkter. 

Vi sätter alltid individen före ett system. Där metoden bygger på att anpassa den till varje individ, istället för att varje individ ska anpassa sig till en specifik stil.

JKD är ett vetenskapligt självförsvarssystem, ett komplett system med väldigt mycket influenser av filosofi som riktlinjer och principer som ram för att guida oss rent teknikmässigt. Vi undviker att kalla det för en stil, även om det på sätt och vis kanske är så. Det är i huvudsak  JKD’s specifika utförande som skiljer oss från de flesta kamparterna. En stor skillnad är att i JKD har vi starka sidan fram istället för som i tex boxning och kickboxning ha den bak i vår fightstance. JKD tekniker och fotarbete är i sig väldigt enkla, men det betyder inte att de är lätta att utföra. Det tar tid att lära sig, men där är även charmen med JKD. Att du aldrig blir fullärd. Det finns alltid något nytt att bli bättre på.

 Kortfattat så innebär JKD en sammansättning av Fotarbete och tekniker från traditionell fäktning och boxningstekniker. Historiskt sett har vi en del influenser från wing chun kung fu. Då det var den självförsvarsstil som Bruce Lee startade med i Hongkong i tonåren. Idag har JKD utvecklats en hel del sedan 1968 och framförallt sedan Bruce Lee´s bortgång 1973. Vi brukar säga; förändring är bra, men förändra inte för själva förändringens skull, utan gör det om det behövs.

Så här ser vår instruktörslinje ut.

TED WONG LINEAGE

Varför är den viktig?
Jo för att till skillnad mot vad många tror så är det viktigt att visa att kunskapen kommer från en direkt härledning till grundaren och inte bara från att ha läst en bok eller två och skapat sin egen sanning baserat på en tolkning.

Ted Wong tillhör en av endast två personer som erhållit någon form av grad från Bruce Lee själv, i JKD. Den andre personen är Dan Inosanto.
Utöver dessa två herrar finns ytterligare en som person som innehar ett certifikat och tillåtelse att undervisa men i det som kallas för jun fan gung fu. Denna person är Taky Kimura.

Efter att Bruce Lee stängde ner sina skolor i Seattle, Oakland och Los Angeles, lovade Ted honom att aldrig undervisa hans art. Han höll också sitt ord i över 30 år efter att Bruce Lee gick bort. Först när Bruce Lee´s fru  och änka – Linda Lee Cadwell kontaktade Ted Wong för att personligen be honom att träda fram som instruktör, valde han att gå emot sitt löfte till Bruce. Sifu Stefan Nikander och Sifu Albert Grajales är två stycken av endast en handfull individer som erhållit instruktörsgrad av Ted Wong . Rickard Ankarsund startade sin resa inom JKD 1998 under Stefan Nikander och sedan Stefans borgång 2011 har han fortsatt sin resa på egen hand.  Efter ganska många år kom han i kontakt med Sifu Albert Grajales som nu tagit Rickard under sina vingar för att hjälpa honom framåt i arbetet med att bevara JKD och främja artens överlevnad och utveckling. Samtidigt som båda två alltid strävar efter att hedra de som vandrat vägen före dem. I synnerhet Ted Wong och Bruce Lee. 

Tre grundpelare som bygger majoriteten av JKD som system är: Enkelhet, Direkthet och Effektivt/funktionellt
Tidigare kallades det sistnämnda för Oklassiskt och syftar på skillnaden mellan JKD och traditionella arter som tex wing chun eller som framförallt på 70-talet stilar som traditionell karate, judo, Tae Kwon Do eller Wushu/Kungfu. För på 60-talet och början av 70-talet så fanns inte den typen av funktionalitet som Bruce var ute efter. Något som idag kan hittas inom andra självförsvarssystem som tex bjj och krav maga, JKD mfl.

För att ta reda på mer om detta, kan du kika in på denna länk eller kontakta oss för att få prova på.

– To see, is to be decieved, to hear, is to be lied to, but to feel, is to believe!

JKD MINDSET

Vilken stil är bäst?
Det logiska svaret är att alla stilar har sina för- och nackdelar och stilen är egentligen inte bättre än individen som utför tekniken.
Man kan alltså säga att en person som tränar Karate inte är duktig ”på grund av” Karate, utan ”trots” att denne tränar karate! Oberoende av hur duktig individen är så kommer de flesta stilar att få problem med någon aspekt av kamp eftersom de flesta på något sätt är begränsade i sin totalitet (Boxare boxas, Brottare brottas osv.). Vi måste även ta i beaktande att kampkonst kan utövas som Självförsvar, Sport, Tradition (Stil), som något spirituellt eller bara för lite svett. Således är den bästa stilen egentligen upp till var och ens personliga krav, önskningar och förutsättningar. Är man ute efter ett självförsvarssystem så är kanske inte den traditionella eller tävlingsinriktade Karateklubben det bästa alternativet. Vill man få ett rejält konditionspass kanske man hellre ska välja Thai Boxing eller KampBoxercise istället för Tai Chi eller Qi Gong. 

Frihet
Problemet med många traditionella stilar kan vara att de ser sin egen stil och dess lagar som något större än den individuella utövaren. Precis som en tiger inte kan slåss som en örn eller örnen inte slåss som tigern, så måste varje utövare hitta sina starka och svaga sidor och jobba utifrån det. Därför är självinsikt och självrannsakan viktigt i JKD. Man kan säga att självinsikt är grunden eftersom det är viktigt, inte enbart i kamp utan också i livet överhuvudtaget. Varje individ har olika smak, kroppsbyggnad, styrka, talang och livsfilosofi. JKD strävar efter att göra människan medveten om sig själv, att nå sig själv och således kanske förstå sig själv. Genom att förstå oss själva kommer vi också bättre förstå världen runt omkring oss. Friheten i JKD kan relateras till kamp, där instruktören, som en vägledare hjälper utövaren att hitta de tekniker som passar hans unika personlighet och förmåga. Men viktigare är hur filosofin hjälper oss i det vardagliga livet. JKD är således även ett recept för personlig utveckling och tillväxt – en frihet att agera naturligt, tryggt och effektivt.

JKD är ”vetenskaplig gatukamp”. Det handlar inte om vad som ser bra ut, eller om någon tradition. Det handlar om rörelseekonomi, bevarande av energi och att göra det mesta av dina försvar och anfall. Arbeta snabbt, anfall med det vapen som ligger närmast målet. Varför sparka mot huvudet när handen är närmare? Attackera det närmsta målet, med det bästa vapnet och slå ut din motståndare med minsta möjliga antal rörelser. I Jeet Kune Do koncentrerar man sig på självförsvarstekniker, med en hög personlig spirituell och filosofisk livsinriktning. I Jeet Kune Do är personlig anpassning, totalitet och effektivitet viktigare än Svarta Bälten, häftiga tekniker och världsmästerskap. Individen och effektiviteten är alltid viktigare i JKD än någon etablerad ”bästa” stil eller metod!

Ted Wong
Ted Wong hör till en unik skara av individer. Han är en av enbart två personer i hela världen, som blivit godkänd av Bruce Lee i JKD. Som medlem i ” Bruce Lee Educational Foundation” kan han ses som den enda godkända utövare, certifierad i JKD, sanktionerad av Bruce Lee´s änka och dotter. Dan Inosanto, den andra certifierade i JKD, har valt att inte vara aktiv i Linda Lee´s ansträngning att bevara Bruce Lee´s JKD. Istället sprider han vad han valt att kalla ”JKD Concepts” i sin egen organisation. Dvs att certifiera hundratals instruktörer och har tusentals elever/medlemmar världen över.

Det som gör Ted Wong ytterligare unik är hans selektiva godkännande och antagande av elever. Till skillnad från Inosanto har Ted Wong valt att följa den exklusiva väg som Bruce Lee valde mot slutet av sitt liv, där han hade ett fåtal elever och stängde ner sina officiella skolor.  Fram till hans bortgång hade Ted Wong  enbart ett 20-tal elever och representanter, varav enbart en handfull av dessa är certifierade instruktörer. Som idag för hans kunskaper vidare till nästa generation.

Stefan Nikander var en av dessa instruktörer, vilket gjorde honom till den enda godkända instruktören ( full instructor) inom JKD i Skandinavien, i en organisation sanktionerad av Linda och Shannon Lee fram tills hans bortgång.